Regulamin

Regulamin korzystania z Usług oferowanych przez stronę online.razemnazawsze.pl

Niniejsze zasady i warunki zakupu (zwane dalej Regulaminem) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Krzysztofem Nyczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Nycz INVENTIV z siedzibą w Mysiadle (05-500) ul. Kuropatwy 1D, NIP 6842233469, REGON 142841672, a Użytkownikiem (Klientem ) i dotyczą zakupu usług oferowanych na stronie : online.razemnazawsze.pl.

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego razemnazawsze.pl jest Krzysztof Nycz prowadzący działalność gospodarczą jako Krzysztof Nycz INVENTIV. W dalszej części jako Razemnazawsze
2. Na stronie razemnazawsze.pl można kupić konsultacje on-line, warsztaty oraz inne usługi zwane dalej „Usługami”.

3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie usługi.
4. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi zamieszczone na stronie online.razemnazawsze.pl.

Zakup Usługi i płatność:

1. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Dostępną formą płatności jest usługa Paynow: przelew błyskawiczny, Blik, karta płatnicza

3. Numer zamówienia jest tytułem płatności.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Razemnazawsze.

5. Aby poprawnie złożyć zamówienie należy:
a)wybrać Usługę dostępną na stronię i dodać ją do koszyka, b)uzupełnić formularz zamówienia,
c)potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Razemnazawsze, a Użytkownikiem dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Kupuję i Płacę.

7. Użytkownik jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia lub rezerwacji Usługi w przeciwnym razie zamówienie lub rezerwacja może zostać anulowana.

Zasady korzystania z Usług

1. Usługi tj. materiały, konsultacje, warsztaty, video nagrania stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikowi jedynie do użytku prywatnego.

2. Użytkownicy są świadomi, że konsultacje, szkolenia, warsztaty nie zastępują psychoterapii czy leczenia medycznego i mają charakter edukacyjny.

3. Razemnazawsze będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania i inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia przez Użytkownika.

Reklamacja, Odstąpienie:

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie Usługi jeżeli Razemnazawsze wykonało w pełni swoja usługę (dostęp do kursu online). W innym przypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Razemnazawsze o tym wysyłając np. e-mail: malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl.

2. W przypadku niezadowolenia Użytkownika z Usługi może on złożyć reklamację na adres: malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl. Reklamacja będzie rozpatrzona w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania. W przypadku nie załatwienia sprawy polubownie Użytkownik może skierować sprawę reklamacji na drogę postępowania sądowego.

Postanowienia Końcowe:

1. Razemnazawsze zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika umowy.

2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się powszechne przepisy prawa w tym kodeks cywilny. 3. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności. Kontakt do administratora danych osobowych : e-mail: malgorzata.nycz@razemnazawsze.pl.

Copyright © 2021 RazemNaZawsze.pl Polityka Prywatności Regulamin